Thị đoàn Kinh Cùng: Ra mắt chi hội Doanh nghiệp tư nhân vật liệu xây dựng Nghi Thức

Nhằm vận động thanh niên khối doanh nghiệp ngoài nhà nước vào tổ chức Hội với mục đích giúp thanh niên gặp gỡ, giao lưu trao đổi về của chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà Nước; kinh nghiệm và giúp đỡ nhau trong cuộc sống cũng như trong sản xuất; đồng thời tạo sự đoàn kết gắn bó giữa thanh niên địa phương với thanh niên trong các doanh nghiệp.

Vừa qua, Ủy Ban Hội thị trấn Kinh Cùng, huyện Phụng Hiệp tổ chức ra mắt Chi hội Doanh nghiệp tư nhân vật liệu xây dựng Nghi Thức, hiện tại chi hội hoạt động với 09 thành viên.

Sự ra đời của Chi hội nhằm nâng cao nhận thức của thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước và tạo sự đồng thuận của lãnh đạo doanh nghiệp. Vì mục đích xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.