Thành đoàn Vị Thanh – Ra mắt mô hình “Khu dân cư không có thanh thiếu nhi mắc tệ nạn xã hội”

Thực hiện tiêu chí thi đua về việc xây dựng mô hình “Khu dân cư không có thanh thiếu nhi mắc tệ nạn xã hội”. Nhằm thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ thành phố trong việc tham gia chấp hành tốt về trật tự an toàn xã hội, nâng cao chất lượng đoàn viên và hoạt động của chi đoàn trên địa bàn dân cư là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục lâu dài, có ý nghĩa quyết định tới sự phát triển của tổ chức Đoàn.
Sáng ngày 22/6/2020, tại khu vực 4, Phường III, thành phố Vị Thanh. Thành đoàn Vị Thanh chỉ đạo Đoàn thanh niên phường III tổ chức ra mắt mô hình Khu dân cư không có thanh thiếu nhi mắc tệ nạn xã hội năm 2020, đây cũng là hoạt động điểm của cấp thành phố. Đến tham dự có các đồng chí đại diện Ban Thường vụ Thành đoàn, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đoàn các phường, xã, đại diện Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Công an, Quân sự xã và chính quyền địa phương.

Trong buổi lễ, đại diện Ban Thường vụ Thành đoàn thông qua Kế hoạch thực hiện và Quy chế hoạt động của mô hình. Đồng thời trao Quyết định thành lập Đội thực hiện mô hình “Khu dân cư không có thanh thiếu nhi mắc tệ nạn xã hội” năm 2020 cho Đoàn thanh niên phường III. Đội có 09 thành viên do đồng chí Trần Thị Trúc Phương, Bí thư Đoàn phường làm Đội trưởng; đồng chí Lâm Thanh Hiếu, công an viên phường phụ trách an ninh khu vực 4 làm đội phó. Các thành viên có trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch hoạt động của Đội đề ra, đồng thời có nhiệm vụ tuyên truyền nâng cao ý thức cho đoàn viên, thanh thiếu nhi trong việc đề cao cảnh giác các loại tội phạm và chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để không mắc tệ nạn xã hội.
Qua hoạt động điểm chỉ đạo của cấp thành phố, các phường, xã Đoàn trực thuộc còn lại tiếp tục tổ chức ra mắt mô hình “Khu dân cư không có thanh thiếu nhi mắc tệ nạn xã hội” tại địa phương, đơn vị và dứt điểm vào ngày 25/6/2020.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.