Tập trung tổ chức tốt đại hội Đoàn cơ sở

Từ đầu tháng 1 đến 30-4-2022, các cơ sở đoàn đồng loạt tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022-2027. Đến thời điểm này, một số đơn vị đã tổ chức xong đại hội điểm cấp cơ sở. Thông tin về kết quả bước đầu của đại hội, anh Bùi Hữu Lộc (ảnh), Bí thư Tỉnh đoàn, cho biết:

 

– Hiện toàn tỉnh có 130 đoàn cơ sở, 102 chi đoàn cơ sở và 1.584 chi đoàn. Thực hiện Kế hoạch số 500 của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn về việc tổ chức đại hội Đoàn các cấp trong tỉnh Hậu Giang, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027, đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo tổ chức thành công đại hội điểm cấp cơ sở tại Đoàn thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A thuộc khối huyện, thị, thành và khối trực thuộc là Đoàn cơ sở Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

 

Đến nay, công tác chuẩn bị đại hội Đoàn cấp cơ sở như thế nào, thưa anh ?

 

– Nhìn chung, công tác chuẩn bị đại hội cấp cơ sở được thực hiện chu đáo, chặt chẽ với tinh thần đoàn kết, sáng tạo và trách nhiệm cao. Văn kiện Đại hội được các đơn vị xây dựng ngắn gọn, có tính khái quát, đánh giá khách quan, toàn diện việc triển khai, thực hiện nghị quyết, kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm kỳ; đánh giá đúng thực trạng thanh niên, nhận định được sự chuyển biến trong các mặt công tác của Đoàn.

 

Về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ mới của các đơn vị đề ra đã bám sát nghị quyết đại hội đảng các cấp, định hướng của Đoàn cấp trên, được xây dựng trên cơ sở phân tích và dự báo toàn diện đặc điểm tình hình của địa phương, đơn vị, đồng thời sát thực với nhu cầu, nguyện vọng, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, thanh thiếu nhi.

 

Riêng công tác nhân sự được các cấp bộ đoàn triển khai chặt chẽ, đúng quy định; đảm bảo tiêu chuẩn chung theo Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 289 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Quá trình chuẩn bị nhân sự đảm bảo nguyên tắc Đảng lãnh đạo trực tiếp, toàn diện công tác cán bộ Đoàn, phát huy vai trò tham mưu của ban chấp hành Đoàn các cấp, sự định hướng chặt chẽ của ban thường vụ Đoàn cấp trên, đảm bảo tiếp tục nâng cao chất lượng đầu vào cán bộ Đoàn trong nhiệm kỳ mới cũng như tham mưu giải quyết đầu ra cho cán bộ Đoàn lớn tuổi.

 

Dự kiến, đại hội điểm Đoàn cấp cơ sở ở các đơn vị Đoàn cấp huyện sẽ hoàn thành trước ngày 27-1-2022 và đại hội Đoàn cấp cơ sở hoàn thành chậm nhất trước ngày 30-4-2022.

 

Thưa anh, trong kỳ đại hội này có những điểm gì mới so với các kỳ đại hội trước ?

 

– Căn cứ theo hướng dẫn tổ chức đại hội Đoàn các cấp của Trung ương Đoàn, trong kỳ đại hội lần này, tỷ lệ bầu bí thư trực tiếp tại đại hội cấp cơ sở tăng 35% so với nhiệm kỳ trước. Điều này đề cao tính dân chủ, thể hiện ý chí, nguyện vọng, sự tín nhiệm của đoàn viên, thanh niên đối với nhân sự được chọn phải có uy tín cao.

 

Độ tuổi bình quân của ban chấp hành Đoàn có thay đổi theo hướng phù hợp với thực tiễn, tăng 1 tuổi so với nhiệm kỳ trước. Trong đó, cấp cơ sở bình quân không quá 29 tuổi, cấp huyện và tương đương bình quân không quá 30 tuổi, cấp tỉnh bình quân không quá 32 tuổi.

 

Số lượng ủy viên ban chấp hành Đoàn các cấp giảm theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Theo đó, đối với cấp huyện và tương đương có từ 15-29 ủy viên, giảm cận trên 4 ủy viên; ủy viên ban thường vụ có từ 5-9 ủy viên, giảm cận trên 2 ủy viên. Đối với cấp tỉnh số lượng ủy viên ban chấp hành có từ 21-41 ủy viên, giảm cận trên 4 ủy viên; ủy viên ban thường vụ có từ 7-13 ủy viên, giảm cận trên 2 ủy viên.

 

Đối với các huyện, thị, thành đoàn có thể có thêm 1 phó bí thư kiêm nhiệm. Việc bầu bổ sung chức danh phó bí thư kiêm nhiệm chỉ áp dụng cho một số đoàn cấp huyện với điều kiện tại các địa bàn, đơn vị có số lượng đoàn viên lớn, phân tán hoặc trong công tác lãnh đạo của đoàn có nhiều khó khăn, cần phát huy cơ cấu của các tổ chức, cơ quan để thúc đẩy công tác đoàn phù hợp với đặc điểm địa phương.

 

Thời điểm đại hội Đoàn các cấp hoàn thành sớm hơn 15 ngày và thời gian tổ chức đại hội giảm từ 0,5-1 ngày so với nhiệm kỳ trước. Điều này thể hiện tính thích ứng linh hoạt trong bối cảnh dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp. Còn với nội dung thảo luận, đóng góp ý kiến vào văn kiện đại hội đoàn các cấp, sửa đổi Điều lệ Đoàn (nếu có), tùy điều kiện thực tế, ban chấp hành triệu tập đại hội có thể tổ chức các hội nghị, diễn đàn trực tuyến trong khoảng 5 ngày trước ngày khai mạc đại hội, thành phần là đại biểu dự đại hội.

 

Tỉnh đoàn đã và đang phát động những công trình, phần việc để tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên hướng về đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027 ra sao, thưa anh ?

 

– Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Hậu Giang trong năm 2022 nhằm tổng kết, đánh giá Nghị quyết Đại hội Đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 và đề ra các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ mới. Do đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua chào mừng đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hậu Giang lần thứ XI và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027, phạm vi diễn ra trong toàn Đoàn bộ của tỉnh từ tháng 1-2022 đến hết tháng 11-2022.

 

Cụ thể, chúng tôi xác định các nội dung trọng tâm là thi đua hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu nhiệm kỳ 2017 – 2022, triển khai thực hiện thắng lợi chủ đề công tác năm “Xây dựng Đoàn vững mạnh về tổ chức”; tổ chức thành công 3 đợt hoạt động cao điểm Tháng thanh niên, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022 và các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh, liệt sĩ. Thi đua thực hiện tốt các công trình, phần việc thanh niên, mỗi Đoàn cấp huyện có ít nhất 2 công trình thanh niên; mỗi Đoàn cấp xã có ít nhất 1 công trình thanh niên. Thi đua tổ chức thành công đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027 và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hậu Giang lần thứ XI…

 

Để đảm bảo cho đại hội Đoàn cấp cơ sở thành công tốt đẹp, anh có những lưu ý gì đối với công tác tổ chức trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh ?

 

– Các cấp bộ đoàn trong tỉnh cần phải thực hiện công tác tuyên truyền đảm bảo đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, thường xuyên và kịp thời các hoạt động diễn ra trước, trong và sau đại hội, thể hiện vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên; thực hiện các công trình, hoạt động phong trào thiết thực; huy động sự tham gia của đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên, các kênh thông tin, tuyên truyền và các lực lượng xã hội. Nội dung tuyên truyền phong phú, hình thức đa dạng, phù hợp với đối tượng, có sức thuyết phục, lan tỏa, tạo ấn tượng sâu sắc từ truyền thông đa phương tiện, phát huy lợi thế sử dụng mạng xã hội của thanh niên đến các hình thức cổ động trực quan; đảm bảo công tác tuyên truyền đại hội ở mỗi cấp được tổ chức thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.

 

Quá trình tổ chức đại hội Đoàn các cấp cần phải đảm bảo sức khỏe cho đại biểu tham dự, đảm bảo tuân thủ chặt chẽ “5K” và các quy định khác trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tất cả các đại hội phải chuẩn bị và tham mưu phương án hỗ trợ y tế chặt chẽ, đặc biệt là tham mưu thực hiện giải pháp hỗ trợ test nhanh y tế cho tất cả đại biểu trước khi tham dự đại hội; chọn và quyết định số lượng đại biểu phù hợp theo quy định, đảm bảo các điều kiện để tổ chức đại hội thành công.

 

Một số nội dung trong chương trình đại hội có thể nghiên cứu thực hiện trực tuyến theo quy định như tổ chức đóng góp văn kiện đại hội, tổ chức các diễn đàn hiến kế cho Đoàn… với quyết tâm hoàn thành đại hội Đoàn các cấp theo lộ trình đã đề ra. Ngoài 2 đơn vị đã tiến hành đại hội Đoàn cấp cơ sở điểm cấp tỉnh, hiện đã có 562 chi đoàn tổ chức đại hội thành công và không có tình huống phát sinh bởi dịch bệnh.

 

Với các bước chuẩn bị cẩn trọng, chu đáo, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tin tưởng, hy vọng đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức và cá nhân, đặc biệt sự ủng hộ của các đồng chí cán bộ Đoàn qua các thời kỳ, đoàn viên thanh niên trong tỉnh. Từ đó, toàn Đoàn sẽ có những phong trào, chương trình hoạt động thiết thực, hiệu quả trong nhiệm kỳ mới, xây dựng tổ chức Đoàn thật sự vững mạnh toàn diện, xứng đáng là đội hậu bị tin cậy của Đảng, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên.

 

Xin cảm ơn anh !

 

Nguồn Báo Hậu Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.