Tập huấn kiến thức cơ bản xây dựng nông thôn mới cho cán bộ Đoàn năm 2014

Trong 2 ngày 13 và 14/11/2014 tại Hội trường Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hậu Giang, Văn phòng điều phối Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh tổ chức Lớp tập huấn kiến thức cơ bản xây dựng nông thôn mới năm 2014 cho 100 đoàn viên, thanh niên Đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Hậu Giang.

Lớp tập huấn triển khai các kỹ năng tuyên truyền vận động người dân tham gia chương trình, giải pháp đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, giải pháp nâng cao thu nhập nông hộ…

Qua lớp tập huấn đã giúp đoàn viên, thanh niên hiểu biết đầy đủ hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới, thông suốt cách làm, cách thực hiện; sẵn sàng là người tiên phong, xung kích, tình nguyện trong vận động đoàn viên, thanh niên nông thôn cụ thể hóa kế hoạch số 41-KH/TĐTN ngày 01 tháng 12 năm 2011 của Ban thường vụ Tỉnh đoàn về việc “Tuổi trẻ Hậu Giang chung tay xây dựng nông thôn mới”, hướng tới xây dựng nông thôn Hậu Giang giàu đẹp, dân chủ, công bằng, văn minh, có cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, quan hệ sản xuất phù hợp, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, môi trường sinh thái được bảo vệ. Đặc biệt là đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.