Tập huấn hướng dẫn tiếp cận Cổng Dịch vụ công trực tuyến và Ứng dụng di động tỉnh Hậu Giang

Chiều ngày 16/9/2020, tại Hội trường Trụ sở các Hội đặc thù tỉnh Hậu Giang. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị Tập huấn hướng dẫn tiếp cận Cổng Dịch vụ công trực tuyến và Ứng dụng di động tỉnh Hậu Giang cho 130 cán bộ Đoàn chủ chốt cơ sở trong toàn tỉnh.

Trong chương trình tập huấn đã triển khai công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng Ứng dụng di động tỉnh Hậu Giang với các năng như phản ánh hiện trường trên các lĩnh vực an ninh trật tự, hạ tầng đô thị, vệ sinh môi trường, y tế sức khỏe, giáo dục đào tạo, điện chiếu sáng, cấp thoát nước và góp ý hiến kế; chức năng đặt lịch khám bệnh tại 12 bệnh viện và trung tâm y tế trong toàn tỉnh,… Tập huấn về công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng Cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hậu Giang với các nội dung như đăng ký tài khoản, nộp hồ sơ trực tuyến, quản lý hồ sơ đã nộp, tra cứu hồ sơ, thanh toán phí, lệ phí cho hồ sơ trực tuyến mức độ 4.

   

Theo Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ, Dịch vụ công trực tuyến có 4 mức độ: Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu; hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ: các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng; việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến; việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

Thông qua chương trình tập huấn nhằm trang bị những kiến thức cần thiết về Cổng Dịch vụ công trực tuyến và Ứng dụng di động tỉnh Hậu Giang cho cán bộ Đoàn chủ chốt cơ sở. Qua đó, giúp cho cán bộ Đoàn cơ sở thực hiện tốt công tác tuyên truyền, triển khai đến người dân trong thời gian tới.

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.