Tăng cường tuyên truyền triển khai phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” năm học 2017-2018

Để triển khai thực hiện tốt phong trào “Học sinh 3 rèn luyện”, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hậu Giang chỉ đạo Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tổ chức quán triệt sâu rộng trong Đoàn Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuât, Trung cấp Kỹ thuật – Công nghệ tỉnh các nội dung về tiêu chuẩn “Học sinh 3 rèn luyện” cấp tỉnh  năm học 2017-2018, như sau:
1. Rèn luyện đạo đức, tác phong:
1.1. Tiêu chí đánh giá:
– Việc tham gia học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh
– Ý thức chấp hành pháp luật, quy định của nhà trường, nơi cư trú
– Kết quả rèn luyện trong năm học, thể hiện qua điểm rèn luyện.
* Tiêu chí đánh giá đạt danh hiệu cấp tỉnh:
– Đạt danh hiệu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác của đơn vị.
– Là tấm gương tiêu biểu có thành tích đặc biệt xuất sắc trong học tập, rèn luyện tại đơn vị.
– Chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định, nội quy nơi cư trú.
– Điểm rèn luyện đạt từ 80 điểm trở lên. Đối với những trường đặc thù không theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì điểm rèn luyện được tính quy đổi đạt loại Giỏi.
1.2. Giải pháp rèn luyện:
– Tích cực đăng ký tham gia thực hiện học tập và làm theo lời Bác bằng những công trình, phần việc, sản phẩm cụ thể.
– Không ngừng rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị thông qua việc tham gia các hoạt động do Đoàn tổ chức, tự tìm hiểu, học tập, nghiên cứu thông qua các phương tiện truyền thông, ấn phẩm.
– Rèn luyện ý thức công dân, tuân thủ các quy định của pháp luật. Tự tìm hiểu và nắm các quy định cơ bản của pháp luật: luật giao thông đường bộ, các luật liên quan đến ngành học, luật lao động, luật nghĩa vụ quân sự, luật thanh niên…
– Rèn luyện đạo đức, lối sống giản dị, xây dựng ý thức hỗ trợ, chia sẻ với bạn bè, người có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Không tham gia các tệ nạn xã hội, các hình thức sinh hoạt đi ngược truyền thống văn hóa Việt Nam; kiên quyết đấu tranh phòng chống các biểu hiện hoặc các hiện tượng tiêu cực, chưa phù hợp trong học sinh, xã hội.
– Tuyệt đối tuân thủ các qui định của nhà trường về thái độ học tập, các quy định về vận hành sử dụng thiết bị học tập.
–  Phấn đấu đạt điểm rèn luyện từ loại tốt trở lên.
2.     Rèn luyện kiến thức, tay nghề:
2.1.    Tiêu chí  đánh giá:
– Kết quả học tập trong năm học.
– Kết quả tham gia các hoạt động nâng cao kiến thức, tay nghề trong             năm học.
– Kết quả rèn luyện, trang bị ngoại ngữ, tin học.
* Tiêu chí đánh giá đạt danh hiệu cấp tỉnh:
– Điểm trung bình học tập năm học đạt từ 8,0/10 trở lên. Một số ngành đặc thù, điểm trung bình năm học không thấp hơn 7,5/10.
– Về tiêu chí ngoại ngữ, phải đạt một trong các tiêu chuẩn sau:
+ Đạt chứng chỉ ngoại ngữ chứng chỉ A Quốc gia (hoặc tương đương) trở lên;
+ Tham gia và đạt giải các cuộc thi ngoại ngữ từ cấp trường trở lên;
+ Là thành viên chính thức tham gia các chương trình giao lưu, hợp tác với học sinh trong và ngoài nước.
– Về tiêu chí tin học: phải sử dụng hiệu quả tin học phục vụ việc học tập, nghiên cứu của bản thân.
– Trau dồi tay nghề, phải đạt một trong các tiêu chuẩn sau:
+ Đạt giải thưởng trong các cuộc thi giỏi nghề từ cấp trường trở lên.
+ Có sáng kiến trong việc cải tiến mô hình, học cụ, nâng cao tay nghề.
+ Tham gia các cuộc thi sáng tạo, sản phẩm ứng dụng kỹ thuật vào thực tiễn.
+ Tham gia tích cực các hoạt động học thuật do Đoàn Trường tổ chức.
2.2. Giải pháp rèn luyện:
– Tích cực học tập tốt, phấn đấu không nợ môn, học phần hoặc tín chỉ trong năm học, tham gia các tổ nhóm, câu lạc bộ học tập, đăng ký tham gia, tham gia tích cực các hoạt động học thuật trong trường.
– Tích cực phát huy khả năng tìm tòi, tính sáng tạo, đổi mới phương pháp học tập.
– Tích cực rèn luyện về ngoại ngữ, tin học: tự học, nâng cao trình độ và đạt chứng chỉ ngoại ngữ, tin học phù hợp với ngành nghề học tập, tích cực ứng dụng tin học, ngoại ngữ phục vụ việc học tập, nghiên cứu; tham gia các cuộc thi ngoại ngữ, tin học các cấp, tham gia các chương trình giao lưu, hợp tác với học sinh trong và ngoài nước.
– Tích cực trau dồi tay nghề: tham gia các cuộc thi học sinh giỏi nghề các cấp, tham gia các cuộc thi sáng tạo, sản phẩm ứng dụng kỹ thuật vào thực tiễn, có sáng kiến trong việc cải tiến mô hình, học cụ, nâng cao tay nghề.
3. Rèn luyện kỹ năng, thái độ nghề nghiệp:
3.1. Tiêu chí đánh giá:
– Kết quả tham gia các hoạt động do Đoàn tổ chức, chú trọng đến các hoạt động trang bị kỹ năng thực hành xã hội, hoạt động tình nguyện, hoạt động giáo dục truyền thống ngành nghề.
– Kết quả tham gia các hoạt động góp phần nâng cao nhận thức về nghề đang theo học; kết quả trang bị các kiến thức, tác phong nghề nghiệp phù hợp.
* Tiêu chí đánh giá đạt danh hiệu cấp tỉnh:
– Là thành viên chính thức, tham gia tích cực 01 câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm.
– Tham gia trang bị kiến thức ít nhất 2 kỹ năng trong năm học
– Biết quý trọng thời gian: không đi học muộn; đúng giờ giấc, giờ nào việc ấy.
– Tham gia ít nhất 02 hoạt động tình nguyện trong năm học.
3.2. Giải pháp rèn luyện:
– Tham gia tích cực trong các câu lạc bộ, đội, nhóm, trang bị những kỹ năng thực hành xã hội cần thiết phục vụ cho học tập và làm việc.
– Có kế hoạch học tập và phấn đấu rõ ràng: tuân thủ kế hoạch, hướng dẫn của giáo viên, giảng viên hướng dẫn.
– Yêu nghề, có động cơ, thái độ học tập đúng đắn; chuyên cần trong học tập; tìm tòi các biện pháp để nâng cao tay nghề.
– Chủ động tham gia các hoạt động do Đoàn thanh niên tổ chức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *