Tập huấn nâng cao năng lực về bình đẳng giới

Đến với lớp tập huấn lần này, các học viên sẽ được trang bị nhiều kiến thức về bình đẳng giới như: một số vấn đề chung về giới, kỹ năng truyền thông về giới, những văn bản quy phạm pháp luật về bình đẳng giới (Luật Bình đẳng giới, Nghị định số 70/2008/NĐ-CP ngày 04/6/2008 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bình đẳng giới, Nghị định số 48/2009/NĐ-CP ngày 19/5/2013 Quy định về các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới, Nghị định số 55/NĐ-CP ngày 10/6/2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới,…)
Qua lớp tập huấn Ban tổ chức lớp tập huấn hy vọng rằng đội ngũ cán bộ đoàn, đội trường học trên địa bàn hiểu và nắm rõ những kiến thức về bình đẳng giới, từ đó triển khai thực hiện tại đơn vị đạt hiệu quả, từng bước làm chuyển biến nhận thức của giới trẻ về những định kiến xã hội về giới, góp phần đưa công tác bình đẳng giới tỉnh nhà ngày càng đạt hiệu quả cao hơn.

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.