Infographic 10 hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh

Infographic 10 hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh
10 HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH HẬU GIANG LẦN THỨ XIV, NHIỆM KỲ 2020-2025
10 HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH HẬU GIANG LẦN THỨ XIV, NHIỆM KỲ 2020-2025
 

Tác giả bài viết: Trần Phường