Văn bản năm 2018

Văn bản năm 2018
Văn bản gồm: Công văn, Kế hoạch, Hướng dẫn, Thể lệ, Chương trình, Thông tri...
 
Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải văn bản
* Công văn
270 8/10 V/v vận động góp cây giống  thực hiện công trình thanh niên cấp tỉnh xây dựng "Tuyến đường thanh niên" chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập tỉnh Hậu Giang Download
* Kế hoạch
33 6/6 Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh Hậu Giang (01/01/2004 – 01/01/2019)  Download
* Hướng dẫn
16 17/8 Hướng dẫn thực hiện điều lệ Đoàn khóa XI Download
08 15/3 HƯỚNG DẪN Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2018 Download
* Thể lệ
      Download
* Thông tri
      Download
* Chương trình
      Download
* Đề cương
    TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN VỀ LUẬT AN NINH MẠNG Download
    Đề cương kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018) Download
    ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 43 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 - 30/4/2018) Download
    ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 26/3/2018) và Tháng Thanh niên năm 2018 Download
    Tài liệu tuyên truyền về kết quả năm APEC 2017 Download
    Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 Download
    Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2017) Download
    Đề cương tuyên truyền 170 năm ra đời tác phẩm "Tuyên ngôn Đảng Cộng sản" (24/02/1848 - 24/02/2018) Download
* Quy chế
      Download
* Quyết định
367 17/4 Quy chế phối hợp giữa Tỉnh đoàn và Điện lực Hậu Giang trong công tác tuyên truyền giám sát Download
* Tờ Trình
      Download
* Tài liệu khác
      Download