Phường VII: Ra quân công trình dặm vá đường hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2019

Sáng ngày 12/6/2019, Thành đoàn Vị Thanh chỉ đạo Đoàn phường VII phối hợp tổ chức ra quân công trình sửa chữa dặm vá nâng cấp tuyến đường kênh Xáng Hậu thuộc khu vực 1, phường VII, thành phố Vị Thanh.

Với mục đích tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên và nhân dân về hoạt động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2019 và phong trào xây dựng phường văn minh đô thị. Qua đó, Đoàn đã dặm vá tuyến đường kênh Xáng Hậu với chiều dài 1000m, tổng kinh phí 20.000.000 đồng, hoạt động có hơn 38 đoàn viên thanh niên thành phố và người dân trên tuyến đường cùng tham gia.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.