Phường III: Ra mắt CLB “Tuổi trẻ với pháp luật”, ký cam kết 3 không và triển khai chương trình “3 chủ động” năm 2018

Với mục tiêu là tăng cường năng lực tổ chức hoạt động cho cán bộ, đoàn viên thanh niên; đồng thời thu hút, tập hợp thanh, thiếu niên đến với tổ chức Đoàn; xây dựng lực lượng nòng cốt để tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên, góp phần nâng cao nhận thức và xây dựng ý thức chấp hành pháp luật của thanh niên.

Sáng ngày 01/8/2018, tại Ủy Ban nhân dân phường III, thành phố Vị Thanh. Ban Thường vụ Đoàn phường III tổ chức ra mắt Câu lạc bộ “Tuổi trẻ với pháp luật”  đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thanh, thiếu niên hưởng ứng tham gia.

Câu lạc bộ có 10 thành viên do đồng chí Nguyễn Nhật Đoan – Phó Bí thư Đoàn phường làm Chủ nhiệm, các thành viên trong Câu lạc bộ có nhu cầu, tâm huyết và tinh thần tích cực trong việc tìm hiểu, tuyên truyền và phổ biến pháp luật cho đoàn viên, thanh thiếu niên và nhân dân trên địa bàn phường.

Cùng trong buổi lễ, Đoàn phường thực hiện ký cam kết 3 không “không thử, không giữ và không sử dụng trái phép chất ma túy” giữa các Chi đoàn. Đồng thời tiến hành triển khai cho đoàn viên thanh niên ký cam kết thực hiện 3 không tại địa phương. Bên cạnh đó lòng ghép triển khai chương trình “3 chủ động” đến các Chi đoàn và đoàn trực thuộc.

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.