Phường I: Ra mắt 2 mô hình nâng chất chi đoàn và đoàn viên ưu tú cơ sở năm 2018

Mặc dù đã có nhiều nỗ lực trong việc nâng cao chất lượng hoạt động, song thực tế hoạt động của các chi đoàn đã bộc lộ một số tồn tại nhất định: lực lượng đoàn viên mỏng; chất lượng hoạt động của các chi đoàn còn thấp; nội dung, sinh hoạt chi đoàn chưa được tổ chức thường xuyên, hình thức sinh hoạt và hoạt động còn thiếu hấp dẫn, ít sáng tạo, chưa đáp ứng được yêu cầu trong giai đoạn hiện nay.

Vấn đề đặt ra là làm thế nào để nâng cao chất lượng hoạt động của các chi đoàn cơ sở trong điều kiện hiện nay? Và làm thế nào để khơi dậy tinh thần xung kích, nhiệt huyết của thanh niên, sự gắn kết chia sẻ tình cảm, trách nhiệm trong đoàn viên khi tham gia tổ chức và các hoạt động phong trào?

Trước tình hình đó, chiều ngày 06/9/2018, Đoàn phường I ra mắt mô hình “Giải pháp nâng cao chất lượng chi đoàn trên địa bàn khu dân cư” tại Khu vực I. Mô hình có 04 thành viên do đồng chí Lê Thị Mỹ Châu – Bí thư Đoàn phường I làm tổ trưởng. Các đồng chí có trách nhiệm tạo mối quan hệ và lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp thực hiện tốt nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch hoạt động theo Nghị quyết Đoàn, đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, nắm chặt số lượng đoàn viên, tạo mối quan hệ mật thiết với gia đình đoàn viên, nhằm tạo điều kiện hỗ trợ đoàn viên phát triển.

Bên cạnh đó, bước đầu các thành viên cũng đã nhận định một số giải pháp như: tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn và đoàn viên; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tổ chức cơ sở Đoàn, gắn sinh hoạt, hoạt động của đoàn với việc chăm lo nhu cầu, lợi ích chính đáng của đoàn viên, thanh niên; tăng cường công tác tham mưu để các cấp ủy, chính quyền đơn vị.

Để thực hiện tốt các giải pháp trên, Đoàn phường đã xác định trọng tâm mô hình “Mối quan hệ giữa lãnh đạo của cấp bộ Đoàn quản lý trực tiếp với chi đoàn” chọn khu vực 1 làm điểm, đồng thời chủ động triển khai 3 chủ động kết hợp chủ trương 1+1 nhằm nâng cao chất lượng hoạt động chi đoàn.

Cùng trong buổi lễ, Đoàn phường cũng ra mắt mô hình “Rèn luyện, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú tại cơ sở”. Để tăng cường tính chủ động cũng như nâng cao chất lượng, đảm bảo tính dân chủ, công khai của tổ chức Đoàn trong việc giáo dục bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Đoàn phường I đã tham mưu Đảng uỷ xây dựng kế hoạch chỉ đạo xây dựng mô hình “Rèn luyện, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú tại cơ sở” phường I. Với mục đích khi tham gia mô hình này, các đoàn viên được phân công nhiệm vụ cụ thể để rèn luyện, phấn đấu. Định kỳ hàng quý tổ tu dưỡng tổ chức sinh hoạt để đánh giá nhiệm vụ được giao của từng đồng chí trong tổ tu dưỡng về kết quả đạt được, hạn chế, tồn tại cần khắc phục. Trong quá trình sinh hoạt, Ban Chấp hành chi đoàn nhận xét đánh giá, lựa chọn những đồng chí đảm bảo tiêu chuẩn, có thành tích rèn luyện phấn đấu tốt làm thủ tục đề nghị giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp. Trong trường hợp không được kết nạp thì Đoàn có quyền chất vấn lại, chứ không phải cấp uỷ chỉ đạo thì mới giới thiệu.

Mô hình “Rèn luyện, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú tại cơ sở” có 10 thành viên do đồng chí Lê Thị Mỹ Châu – Bí thư Đoàn phường làm tổ trưởng. Các đồng chí có trách nhiệm phân công thực hiện tốt nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra nhằm rèn luyện, phấn đấu tu dưỡng trở thành đảng viên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.