Phường đoàn Ngã Bảy – Công trình “Bảo vệ môi trường giữ gìn dòng sông sạch”

Ngày 2/6/2014, Phường đoàn Ngã Bảy phối hợp với Chi đoàn khối Đoàn thể thị xã ra quân hưởng ứng ngày môi trường thế giới 5/6 và thực hiện công trình thanh niên “Bảo vệ môi trường, giữ gìn dòng sông sạch”.

Hoạt động phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện trong phong trào bảo vệ môi trường, bảo vệ dòng sông quê hương của tuổi trẻ tại địa phương. Từ đó nâng cao nhận thức của mọi người trong việc gìn giữ vệ sinh chung, không vứt gác bừa bãi, góp phần đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ môi trường trong tiêu chí xây dựng văn minh đô thị.

Sau buổi lễ có hơn 50 đoàn viên, thanh niên tham gia thực hiện công trình dớt rác trên sông Ngã Bảy với chiều dài hơn 1.000m từ cầu Quay dọc theo bờ kè Bạch Đằng đến cầu Xẻo Vong. Kết quả đã dớt hơn 1 tấn rác thải.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.