Phụng Hiệp: Xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động” năm 2020

Tiếp tục đẩy mạnh mô hình xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động” là phương châm chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện đoàn Phụng Hiệp, nhằm đẩy mạnh công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn. Nhờ các Đoàn cơ sở thực hiện tốt mô hình Đoàn cơ sở “3 chủ động” trong thời gian qua đã góp phần hoàn thành những Nghị quyết, chương trình công tác của đơn vị nói riêng và toàn huyện nói chung.

Về chủ động thực hiện quản lý đoàn viên và chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên ở địa phương, đơn vị. Trong 09 tháng đầu năm 2020, các xã, thị trấn phối hợp các ngành có liên quan tổ chức hỗ trợ, giúp đỡ, tặng quà cho 2.150 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, tổng kinh phí 147,5 triệu đồng; hỗ trợ cho thanh niên vay vốn ngân hàng CSXH với số vốn là 867 triệu đồng, để phát triển kinh tế; giới thiệu việc làm cho 2.403 lượt đoàn viên, thanh niên,…

Về chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác. 100% đơn vị có xây dựng chương trình, Nghị quyết năm của đơn vị, từ đó chủ động trong khâu triển khai thực hiện các phong trào của đơn vị. 100% các Đoàn cơ sở hoàn thành và vượt các chỉ tiêu do Ban Thường vụ Huyện đoàn đề ra.

Về chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các tổ chức liên quan. Trong năm các xã Đoàn, thị trấn tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền về đưa cán bộ, đoàn viên tham gia các lớp học tập nâng cao kiến thức, kỹ năng,..; về công tác sắp xếp đội ngũ Bí thư Chi đoàn ấp sau khi thực hiện Nghị quyết 28 của HĐND tỉnh Hậu Giang. Kết quả đưa 36 đồng chí Bí thư Chi đoàn ấp đi học chuyên môn, chính trị; tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức sắp xếp Đội ngũ Bí thư Chi đoàn ấp được 113/128 ấp (các ấp còn lại vẫn kiêm nhiệm).

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện đoàn Phụng Hiệp tiếp tục đẩy mạnh xây dựng mô hình Đoàn cơ sở “3 chủ động” phát huy những thành tích đã đạt được góp phần nâng cao chất lượng của các Đoàn cơ sở trực thuộc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.