Phụng Hiệp: Tổ chức thành công Đại hội điểm cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2027

Ngày 14/01/2022, tại UBND xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Tân Bình đã tổ chức thành công Đại hội điểm cấp cơ sở cấp xã, thị trấn nhiệm kỳ 2022-2027.

Tại Đại hội đã đánh giá, tổng kết kết quả hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017-2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022-2027 với chủ đề “Khát vọng – Vươn lên – Đoàn kết – Sáng tạo – Phát triển”.

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, Đại hội đã đề ra chỉ tiêu, phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Tân Bình, nhiệm kỳ 2022-2027; bầu ra Ban Chấp hành gồm 15 đồng chí và bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội. Đồng chí Nguyễn Văn Trường – Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Tân Bình khóa X tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Tân Bình lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Phụng Hiệp lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 08 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

Thành công của Đại hội là tiền đề và kinh nghiệm quan trọng để tiếp tục tổ chức thành công Đại hội Đoàn cấp cơ sở khối xã, thị trấn trên địa bàn huyện trong thời gian tới; hướng tới tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Phụng Hiệp lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Nguồn Huyện đoàn Phụng Hiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.