Phụng Hiệp: Tổ chức Ngày đoàn viên và kết nạp đoàn viên mới

Nhằm Giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc, tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong tuổi trẻ huyện nhà, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ hành động vì cuộc sống cộng đồng. Qua đó tuyên truyền, giáo dục về lịch sử, truyền thống 87 năm rèn luyện và trưởng thành của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Vào ngày 21 tháng 3 năm 2018, Huyện đoàn Phụng Hiệp tổ chức Ngày đoàn viên năm 2018 với chủ đề “’Tuổi trẻ sáng tạo”’ tại Khu Căn cứ Tỉnh ủy Cần Thơ (xã Phương Bình) có 120 đoàn viên, thanh niên tham dự.

Tại đây, đã diễn ra các nôi dung như tham gia các trò chơi dân gian bắt vịt, nhảy bao bố, ăn nho; hội thi trưng bày bánh dân gian; tuyên dương 30 cán bộ Đoàn, đoàn viên tiêu biểu năm 2018; kết nạp 80 đoàn viên mới.

Qua đó, nhằm chăm lo, hỗ trợ, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, thanh niên, tăng cường mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên vào tổ chức góp phần xây dựng tổ chức Đoàn trong toàn huyện ngày càng vững mạnh.

   

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.