Phụng Hiệp – Thực hiện Công trình thanh niên xây dựng tuyến đường xanh – sạch – đẹp năm 2018

Chào mừng kỷ niệm 128  năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2018) Ban Thường vụ Huyện đoàn Phụng Hiệp tổ chức ra quân thực hiện công trình thanh niên xây dựng tuyến đường xanh – sạch – đẹp trồng hoa, chiều dài 1,2 km tại ấp Long Phụng xã Tân Long, có 90 đoàn viên thanh niên tham gia huấn luyện tại chỗ thực hiện công trình.

Qua đó giúp các bạn đoàn viên thanh niên hiểu sâu sắc hơn cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của người trong đoàn viên thanh niên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.