Phụng Hiệp: Thực hiện công trình thanh niên xây dựng Nông thôn mới năm 2018

Nhằm tuyên truyền tạo ý thức cho nhân dân trong tham gia xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là vận động đoàn viên thanh niên tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Trọng tâm chung tay góp sức của tuổi trẻ góp phần cùng với địa phương trong xây dựng nông thôn mới.

Sáng ngày 16 tháng 3 năm 2018, Ban Thường vụ Huyện đoàn Phụng Hiệp tổ chức ra quân thực hiện công trình thanh niên xây dựng nông thôn mới trồng cây Quỳnh Anh và Huyết Bò trên tuyến đường ô tô về trung tâm xã Bình Thành với chiều dài 2km, có 200 đoàn viên thanh niên và bà con nhân dân tham gia.

Qua hoạt động nhằm phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích của đoàn viên thanh niên trong tuyên truyền và tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương xây dựng Nông thôn mới của Đảng và Nhà nước.

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.