Phụng Hiệp: Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng ngày môi trường thế giới 5/6 năm 2018

Thực hiện Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng ngày môi trường thế giới 5/6 năm 2018, Ban Thường vụ Huyện đoàn Phụng Hiệp phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tổ chức ra quân thực hiện công trình thanh niên thu gom rác thải và vớt lục bình trên tuyến kênh thuộc ấpTân Quới Lộ xã Bình Thành, chiều dài 1 km, có 90 đoàn viên, thanh niên tham gia.

Qua đó đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường, thể hiện quyết tâm thực hiện có hiệu quả Tháng hành động vì môi trường của tuổi trẻ huyện nhà.

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.