Phụng Hiệp – Tham gia trồng mới cây xanh trên địa bàn nông thôn năm 2018

Đẩy mạnh phong trào trồng cây xanh bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng số lượng cây xanh trên địa bàn huyện Phụng Hiệp.
Hôm nay, ngày 17 tháng 5 năm 2018 Ban Thường vụ Huyện đoàn Phụng Hiệp tổ chức ra quân công trình thanh niên trồng cây xanh trên địa bàn ấp Phụng Sơn B, xã Tân Long có 50 đoàn viên, thanh niên tham gia. Kết quả đã trồng được 200 cây sao, với tổng trị giá trên 05 triệu đồng.

Đây là việc làm thiết thực  của đoàn viên, thanh niên huyện Phụng Hiệp tham gia các hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường với ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn. Qua đó góp phần nâng cao ý thức của đoàn viên thanh niên nói riêng và người dân trên địa bàn nói chung./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.