Phụng Hiệp: Tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật chăn nuôi heo trên đệm lót sinh học và hỗ trợ vốn sản xuất

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018. Nhằm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội cho đối tượng đoàn viên, hội viên và thanh niên. Đặc biệt là đối tượng đoàn viên, hội viên và thanh niên là người dân tộc, tôn giáo trên địa bàn huyện.

Sáng ngày 26 tháng 7 năm 2018, Ban Thường vụ Huyện đoàn mở Lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật nuôi heo trên nền đệm lót sinh học, hỗ trợ vốn sản xuất cho đoàn viên, hội viên và thanh niên dân tộc thiểu số, dân tộc tôn giáo phát triển kinh tế trên địa bàn huyện tại Nhà văn hóa ấp Nhất, xã Thạnh Hòa có 32 lực lượng tham gia.

Đây là việc làm thiết thực góp phần đẩy mạnh phong trào thanh niên thi đua lập nghiệp, khởi nghiệp trong đoàn viên, hội viên là người dân tộc, tôn giáo. Góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương có đông người dân tộc, tôn giáo sinh sống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.