Phụng Hiệp: Sửa lộ giao thông nông thôn góp phần xây dựng xã nông thôn mới

Nhằm đẩy mạnh các hoạt động của Đoàn Thanh niên xây dựng đời sống văn hóa mới trên địa bàn xã đang xây dựng nông thôn mới.

Sáng ngày 26 tháng 6 năm 2018, Ban Thường vụ Huyện đoàn triệu tập 20 lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia sửa lộ giao thông nông thôn tại ấp Thạnh Mỹ B, xã BìnhThành.

Qua đó tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức của các đoàn viên thanh niên trên địa trong xây dựng đời sống văn hoá mới, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của đoàn viên thanh niên.

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.