Phụng Hiệp – Sơ kết công tác Đoàn – Hội 6 tháng đầu năm và Tổng kết công tác kiểm tra giám sát của Đoàn, nhiệm kỳ 2012 – 2017

Chiều ngày 14/7/2017, tại Hội trường Huyện ủy Phụng Hiệp. Ban Thường vụ Huyện đoàn tổ chức Hội nghị công tác Đoàn – Hội 6 tháng đầu năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2017 và tổng kết công tác kiểm tra giám sát của Đoàn, nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Hoàng – UVBTV, Trưởng Ban Thanh thiếu nhi Trường học Tỉnh đoàn; đồng chí Nguyễn Văn Tình – Huyện ủy viên, Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Phụng Hiệp; đồng chí Lê Hoàng Khương – Bí thư Huyện đoàn cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện đoàn và các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư các cơ sở Đoàn trực thuộc.

Trong 6 tháng đầu năm 2017 Đoàn bộ Phụng Hiệp thực hiện được 29 hoạt động trọng tâm, tiêu biểu như  thực hiện 03 công trình thanh niên cấp huyện, 53 công trình cơ sở, 184 phần việc thanh niên, cấp 1.070 cơ số thuốc, tặng 2.150 phần quà chi GĐCS, mẹ VNAH, tổ chức 47 buổi chuyển giao khoa học kỹ thuật có 607 ĐVTN tham dự…Qua các phong trào xung kích sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ĐVTN Phụng Hiệp đã và đang ngày càng khẳng định vai trò là chủ thể tích cực trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tại Hội nghị các cơ sở Đoàn thống nhất với dự thảo báo cáo tổng kết công tác kiểm tra giám sát của Đoàn bộ huyện Phụng Hiệp, nhiệm kỳ 2012 – 2017. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay UBKT Huyện đoàn tiến hành 28 đợt kiểm tra định kỳ, chuyên đề và đột xuất với nội dung như việc triển khai thực hiện Nghị quyết năm, việc chấp hành nguyên tắc, tổ chức kỷ luật, Điều lệ Đoàn, công tác quản lý tài chính, thu chi đoàn phí, kiểm tra hồ sơ sổ sách và nghiệp vụ chuyên môn của Đoàn, về công tác quản lý đoàn viên và chuyển sinh hoạt, quản lý nguồn vốn vay… Thông qua kiểm tra đã giúp cơ sở thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Đoàn, đặt biệt là nâng cao được sinh hoạt và hoạt động của tổ chức Đoàn cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng trong đoàn viên thanh niên tại địa phương. Bên cạnh đó các cơ sở Đoàn đã chủ động tiến hành kiểm tra, giám sát theo từng chuyên đề do Huyện đoàn đề ra, nội dung chương trình luôn bám sát định hướng công tác năm của Đoàn cấp trên và phù hợp tình hình thực tế của từng đơn vị.

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.