Phụng Hiệp – Ra quân “Ngày Chủ nhật xanh” gắn với ra quân công trình thanh niên “Dặm vá lộ giao thông nông thôn” chào mừng Đại hội Đảng các cấp

Hưởng ứng các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp và tiến tới Đại hội Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Sáng ngày 31 tháng 5 năm 2020 Ủy ban Hội huyện cùng với Ban Thường vụ Huyện đoàn ra quân thực hiện Công trình thanh niên “Ngày Chủ nhật xanh” dặm vá, sửa lộ giao thông nông thôn tuyến Kinh Châu Bộ, ấp Mỹ Hưng, xã Hiệp Hưng, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Công trình được thực hiện với chiều dài 120m có 25 lực lượng Đoàn viên, Hội viên, Thanh niên tham gia, tổng kinh phí tương đương 10 triệu đồng.

Đây là hoạt động có ý nghĩa góp phần giải quyết các vấn đề giao thông trên địa bàn nông thôn hiện nay, đảm bảo nhu cầu đi lại cho bà con nhân dân trong địa bàn xã Hiệp Hưng nói riêng, huyện Phụng Hiệp nói chung.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.