Phụng Hiệp: Ra mắt mô hình “Thanh niên xung kích tham gia giữ gìn an ninh trật tự” năm 2019

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019. Ngày 11 tháng 7 năm 2019, Ban Thường vụ Huyện đoàn Phụng Hiệp tổ chức ra mắt mô hình “Thanh niên xung kích tham gia giữ gìn an ninh trật tự năm 2019 tại ấp 3, xã Thạnh Hòa, mô hình cấp huyện gồm có 10 thành viên.

Đội hình có nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến những chủ trương về giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, thường xuyên nhắc nhỡ những trường hợp gây rối an ninh trật tự. Nhằm góp phần cải thiện đời sống, sinh hoạt, nhu cầu đi lại của người dân đảm bảo các tiêu chí Sáng – Xanh – Sạch –đẹp, trên cơ sở củng cố nâng chất các tuyến đường thanh niên tự quản hiện có, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia giao thông, góp phần ổn định an ninh trật tự tại địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.