Phụng Hiệp: Ra mắt mô hình “Khu dân cư không có thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội” năm 2019

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019. Ngày 17 tháng 8 năm 2019, Ban Thường vụ Huyện đoàn Phụng Hiệp tổ chức ra mắt mô hình “Khu dân cư không có thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội” năm 2019 tại ấp Quyết Thắng A, xã Hiệp Hưng.

Mô hình có 10 thành viên tham gia, theo đó các thành viên phải thực sự phát huy vai trò nòng cót của mình, thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động trên địa bàn, đảm bảo bài trừ các tệ nạn hướng đến xây dựng xóm ấp văn minh, hiện đại.

Thông qua mô hình Khu dân cư không có thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội nhằm phát huy tính xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Qua đó, góp phần đảm bảo tốt tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.