Phụng Hiệp – Ngày hội Thanh niên hiến máu tình nguyện

Thiết thực lập thành tích chào mừng Tháng Thanh niên năm 2016. Sáng ngày 09/3/2016, Ban Thường vụ Huyện đoàn tổ chức “Ngày hội Thanh niên hiến máu tình nguyện tại 3 cụm: Nhà Văn hóa thị trấn Búng Tàu, UBND xã Phương Phú, UBND xã Long Thạnh.

Ngày hội thu hút gần 400 đoàn viên, thanh niên và Nhân dân tham gia đăng ký hiến máu. Kết quả, Ngày hội đã hiến được 336 đơn vị máu.

Đây là hoạt động mang đậm tính nhân văn và tính xã hội cao. Đồng thời hoạt động còn thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, khơi dậy trong thanh niên tình thần vì cuộc sống cộng đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.