Phụng Hiệp – Lớp tập huấn cán bộ Đoàn năm 2015

Nhằm bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở để vận dụng vào thực tiễn công tác tại địa phương. Đồng thời tạo điều kiện cho các đồng chí cán bộ Đoàn có dịp giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm trong công tác.

Ngày 14/4/2015 tại Hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Phụng Hiệp. Ban Thường vụ Huyện đoàn phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn năm 2015.

Lớp tập huấn được tổ chức từ ngày 14 đến ngày 18/4/2015 thu hút 80 học viên là Cán bộ đoàn chủ chốt cấp cơ sở.

Đến với lớp tập huấn, các học viên được triển khai các chuyên đề chủ nghĩa Mác Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh nền tản tư tưởng, kim chỉ Nam cho hành động cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Đảng cộng sản Việt Nam Người tổ chức và lãnh đạo nhân dân giành những thắng lợi vĩ đại; hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị nước ta hiện nay; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của thanh niên Việt Nam… ngoài ra các học viên còn được trang bị một số kiến thức cơ bản của người cán bộ Đoàn như: kỹ năng tuyên truyền giáo dục của Đoàn, kỹ năng tuyên truyền miệng, kỹ năng đoàn kết tập hợp thanh niên, hồ sơ sổ sách của Đoàn…

Kết thúc lớp tập huấn, có 80/80 học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.