Phụng Hiệp: Lễ ra mắt Đội thanh niên tình nguyện tham gia xử lý tình huống bất thường của giao thông năm 2019

Những năm qua tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Phụng Hiệp nói chung và xã Thạnh Hòa nói riêng diễn biến khá phức tạp. Mặc dù đã được các cấp ủy Đảng, Chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tập trung nhiều biện pháp với quyết tâm kiềm chế và từng bước đẩy lùi tai nạn giao thông, nhưng tình hình tai nạn giao thông vẫn còn diễn biến rất phức tạp, đã cướp đi biết bao sinh mạng để lại thương tâm cho nhiều gia đình và những hậu quả đó trở thành gánh nặng gây bức xúc cho toàn xã hội hiện nay.

Từ thực trạng trên, Ban Thường vụ Huyện đoàn Phụng Hiệp đã xác định và đưa nội dung tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông là tiêu chí thi đua hàng năm của Đoàn. Vừa qua, tại UBND xã Thạnh Hòa. Ban Thường vụ Huyện đoàn Phụng Hiệp đã tổ chức Lễ ra mắt đội Thanh niên tình nguyện tham gia xử lý tình huống bất thường của giao thông năm 2019.

Tham dự Lễ ra mắt có đồng chí Trần Thanh Phới – Ủy viên BCH Huyện đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện Phụng Hiệp và đại diện lãnh đạo Đảng ủy – UBND xã và hơn 50 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn xã tham dự.

Với việc thành lập Đội thanh niên tình nguyện tham gia xử lý tình huống bất thường của giao thông sẽ đề xuất những giải pháp nhằm kiềm chế và từng bước đẩy lùi tai nạn giao thông, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến trật tự an toàn giao thông; thường xuyên đổi mới, sáng tạo, linh hoạt trong hình thức tuyên truyền, chú trọng đến chất lượng, hiệu quả. Đặc biệt cần quan tâm và từng bước tạo ý thức trong thanh niên về tính tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông và sẵn sàng giúp đỡ người bị tai nạn giao thông.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.