Phụng Hiệp – Hoạt động ”Ngày Đoàn viên” với chủ đề ”Năm thanh niên tình nguyện” năm 2019 và Tuyên dương cán bộ đoàn kết nạp 88 đoàn viên mới

Vào ngày 22 tháng 03 năm 2019 Huyện đoàn Phụng Hiệp tổ chức hoạt động ”Ngày Đoàn viên” năm 2019 với chủ đề ”Năm thanh niên tình nguyện” 2019 tại khu căn cứ tỉnh ủy Cần Thơ (xã Phương Bình) có 130 đoàn viên, thanh niên và các em học sinh tham dự với các nội dung như tham gia các trò chơi dân gian (bắt vịt, tải đạn); hội thi trưng bày bánh dân gian; tuyên dương 08 cán bộ Đoàn, đoàn viên tiêu biểu năm 2019; kết nạp 88 đoàn viên mới.
Nhằm Giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc, tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong tuổi trẻ huyện nhà, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ hành động vì cuộc sống cộng đồng. Tuyên truyền, giáo dục về lịch sử, truyền thống 88 năm rèn luyện và trưởng thành của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Qua đó chăm lo, hỗ trợ, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, thanh niên, tăng cường mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.