Phụng Hiệp: Giám sát quy trình giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp

Thực hiện theo Quyết định 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc “Ban hành Quy chế Giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể”.

Vào chiều ngày 18 tháng 8 năm 2017, Ban Thương vụ Huyện đoàn thành lập Đoàn giám sát quy trình giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp tại Chi đoàn ấp Mỹ Hưng, Chi bộ ấp Mỹ Hưng và Xã đoàn Hiệp Hưng. Tham gia cùng đoàn giám sát có đồng chí Lê Hoàng Kinh – Ủy viên Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phụng Hiệp.

Qua giám sát các đơn vị thực hiện tương đối tốt quy trình giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp như bình chọn đoàn viên ưu tú từ xuất sắc, bồi dưỡng, hướng dẫn đoàn viên ưu tú phấn đấu rèn luyện…

Thông qua hoạt động giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện đoàn có nhận xét chính xác về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở, từ đó có hướng giúp đỡ, chỉ đạo sát hợp với tình hình ở địa phương trong thời gian tới. Bên cạnh đó, còn giúp thực hiện tốt chức năng của Đoàn thanh niên trong công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét, kết nạp.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *