Phụng Hiệp: Chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và phương thức sản xuất mới cho thanh niên nông thôn năm 2017

Nhằm trang bị cho đoàn viên thanh niên nông thôn trên địa bàn huyện Phụng Hiệp tiếp cận với tiến bộ khoa học kỹ thuật và phương thức sản xuất mới.

Vừa qua, Ban Thường vụ Huyện đoàn phối hợp với Trạm khuyến nông huyện Phụng Hiệp tổ chức 01 Lớp chuyển giao kỹ thuật nuôi gà tại ấp Phương Hòa, xã Phương Bình và 01 Lớp trồng cây có muối tại ấp Hòa Long A, thị trấn Kinh Cùng. Hoạt động thu hút hơn 90 đoàn viên thanh niên và bà con Nhân dân tham gia.

Tại 02 buổi tập huấn, các chuyên gia đã triển khai cho đoàn viên thanh niên và bà con Nhân dân những kiến thức về cách lựa chọn gà giống, vệ sinh chuồng trai, sát trùng, kỹ thuật bón phân cho cây và mật độ trồng cây,…

Thông qua hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên về vai trò và tầm quan trọng của sản xuất nông nghiệp, tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên nông thôn phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện tham gia phát triển kinh tế, xã hội.

   

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.