Phụng Hiệp – Ra mắt các điểm truy cập internet miễn phí

Thực hiện công văn số 157 của Sở thông tin và truyền thông tỉnh Hậu Giang về triển khai thực hiện dự án BMRF-QN – Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cặp Internet công cộng tại Việt Nam.
Từ ngày 11/4 đến ngày 19/4/1014, Ban Thường vụ Huyện đoàn phối hợp với Phòng Văn hóa Thể thao – Thông tin và Bưu điện huyện xây dựng 07 điểm truy cập Internet miễn phí tại 5 bưu điện văn hóa: Hòa An, Phương Phú, Thạnh Hòa, Hiệp Hưng, Long Thạnh và 02 thư viện xã: Phương Bình và thị trấn Cây Dương. Tại mỗi điểm Bưu điện văn hóa được trang bị 5 bộ máy vi tính, tại mỗi Thư viện xã được trang bị10 bộ máy vi tính.
Trong buổi ra mắt, các đơn vị đã tổ chức “Ngày hội Thanh niên với Internet” với các nội dung như: hướng dẫn cho đoàn viên, thanh niên, các em học sinh và bà con nhân dân các sử dụng, truy cập, hái hoa dân chủ về tìm hiểu kiến thức về Internet,…
Qua ngày hội, đã tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên, các em học sinh và nhân dân có điều kiện nâng cao khả năng sử dụng vi tính, nâng cao kiến thức về Internet, cũng như truy cập thông tin trên Internet phục vụ nhu cầu trong học tập, nghiên cứu và trong cuộc sống./.
   
Quang cảnh ngày hội Internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.