Ngày hội ý tưởng, sáng kiến 2020

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020. Nhằm giúp cho các bạn đoàn viên thanh niên và học sinh sinh viên trong việc nâng cao chất lượng của các ý tưởng sáng tạo năm 2020 và cho những năm tiếp theo.

Ngày 22/10/2020, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hậu Giang tổ chức Ngày hội Ý tưởng, sáng kiến năm 2020 đến tham gia Ngày hội có hơn 300 đoàn viên thanh niên và học sinh sinh viên. Qua hoạt động các đơn vị đã đăng hơn 1.000 ý tưởng sáng tạo trên cổng thông tin Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.