Ngã Bảy – Tổ chức thành công Đại hội điểm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Hiệp Thành

Ngày 28/3/2017 tại UBND phường Hiệp Thành, thị xã Ngã Bảy. Thị đoàn chỉ đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Hiệp Thành tổ chức Đại hội Đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022. Có 65 đại biểu chính thức về tham dự đại hội.

Đại hội đã thông qua báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của Đoàn phường nhiệm kỳ qua và phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đoàn phường. Đồng thời, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến sôi nổi tại đại hội và biểu quyết thống nhất 100% các chỉ tiêu của nhiệm kỳ mới.

Cũng tại đại hội đã bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành, 04 đồng chí vào Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Hiệp Thành nhiệm kỳ 2017 – 2022. Trong đó, đồng chí Trần Văn Hiệp – tái đắc cử chức danh Bí thư, đồng chí Lê Thùy Mị – tái đắc cử Phó Bí thư Đoàn phường Hiệp Thành nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đồng thời, Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên với 12 đồng chí (trong đó có 2 đồng chí dự khuyết).

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.