Ngã Bảy: Tổ chức Tập huấn chuyển giao khoa học công nghệ cho đoàn viên, hội viên, thanh niên năm 2018

Ngày 15/6/2018, tại Hội trường UBND phường Ngã Bảy, Ban Thường vụ Thị đoàn Ngã Bảy phối hợp với Trạm Khuyến nông thị xã tổ chức lớp tập huấn chuyển giao khoa học công nghệ về “Quản lý kinh tế hộ gắn với an toàn vệ sinh thực phẩm” và kỹ thuật nuôi heo trên đệm lót sinh học năm 2018, có 50 đoàn viên, hội viên, thanh niên và người dân trên đia bàn thị xã tham gia.

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được nghe báo cáo viên cung cấp các kiến thức về quản lý kinh tế hộ, kiến thức chung về quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm, sử dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi. Bên cạnh đó, đoàn viên, hội viên, thanh niên có nhu cầu sẽ được tư vấn, hỗ trợ xây dựng mô hình sản xuất ứng dụng khoa học công nghệ và kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Cũng trong buổi tấp huấn, các học viên được thảo luận, trao đổi về những khó khăn đối với việc quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm; việc ứng dụng kỹ thuật nuôi heo trên đệm lót sinh học; được giới thiệu và phổ biến những cách làm hay, mô hình mới.

Qua lớp tập huấn giúp đoàn viên, hội viên, thanh niên được tiếp cận tiến bộ khoa học công nghệ mới để áp dụng vào sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả cao góp phần phát triển kinh tế gia đình và địa phương, từ đó thúc đẩy việc xây dựng các mô hình, Câu lạc bộ, Tổ hợp tác kinh tế của thanh niên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.