NGÃ BẢY – TIẾP TỤC DUY TRÌ PHÁT HUY CÂU LẠC BỘ “TUỔI TRẺ VỚI PHÁP LUẬT”

Phường Ngã Bảy – TX Ngã Bảy là trung tâm kinh tế, VH-XH của thị xã; trong những năm gần đây, tốc độ đô thị hóa trên địa bàn thị xã ngày càng tăng cao đã mở ra cho đoàn viên, thanh niên nhiều thời cơ cũng như thách thức. Đại đa số thanh niên có nhận thức chính trị, lối sống lành mạnh, tự tin, năng động và tính thực tiễn của thanh niên ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên vẫn còn một số bộ phận thanh niên vẫn còn thờ ơ, sống thực dụng, lười lao động chỉ thích hưởng thụ từ đó dễ bị lôi kéo sa vào các tệ nạn xã hội. Đây là vấn đề đặt ra đối với tổ chức Đoàn, Hội cần có những giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên vào tổ chức nhằm định hướng lý tưởng, hình thành nhân cách cho thanh niên thông qua các hoạt động phong trào, hoạt động các CLB, Đội, Nhóm sở thích nói chung và hoạt động Câu lạc bộ “Tuổi trẻ với pháp luật” nói riêng.
Với mục tiêu là góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, phòng chống tội phạm cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên của phường Ngã Bảy nói riêng và thị xã nói chung, thời gian qua các câu lạc bộ “Tuổi trẻ với pháp luật” của phường Ngã Bảy vẫn được củng cố duy trì. Đến thời điểm hiện tại câu lạc bộ 15 thành viên (trong đó mời đồng chí Phó Chủ tịch UBNDlà chủ nhiệm, Đoàn Thanh niên Phó chủ nhiệm và các thành viên gồm bí thư chi đoàn, cảnh sát khu vực, cán bộ tư pháp,…). Hàng quý CLB tổ chức sinh hoạt troa đổi thông tin, kỹ năng tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong thanh thiếu nhi; phương pháp, kinh nghiệm tuyên truyền phòng chống tội phạm… Nhờ đó mà hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật phòng chống tội phạm cho thanh thiếu nhi và người dân thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực.
Trong tuyên truyền, CLB tập trung chủ yếu vào phổ biến các luật, quy định liên quan trực tiếp tới thanh, thiếu nhi như: Luật phòng, chống buôn bán phụ nữ và trẻ em, pháp luật về phòng, chống ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS,… Đoàn Thanh niên các cấp còn phối hợp tổ chức các hoạt động như, phát tờ rơi, treo panô, áp phích, tư vấn pháp luật, … để nâng cao hiểu biết về pháp luật cho đoàn viên, thanh niên và người dân.  Ngoài ra, các Câu lạc bộ  còn phối hợp với các ngành như: Hội Cựu Chiến binh, Hội phụ nữ, Hội Nông dân, Công an, Quân sự,…tham gia hiệu quả công tác cảm hoá, giáo dục Thanh thiếu niên, người lầm lỡ tiến bộ. Từ những hoạt động đó đã giúp cho đoàn viên, thanh niên tránh xa được các tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn ma túy đang có chiều hướng thâm nhập sâu vào giới trẻ hiện nay.
Để Câu lạc bộ “Tuổi trẻ với pháp luật” tiếp tục phát huy hiệu quả và mở rộng hơn nữa trong thời gian tới, tổ chức Đoàn, Hội cơ sở tiếp tục quan tâm và thực hiện đồng bộ các giải pháp như: Thường xuyên chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động ngay từ đầu năm vì đây là vấn đề quan trọng để xác định nội dung hoạt động trong năm và đặc biệt hơn hết là dự trù kinh phí hoạt động cho tất cả các nội dung để trình Ủy ban nhân dân cùng cấp phê duyệt; Tổ chức tập huấn thành viên CLB vì đây là lực lượng chủ yếu tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ để phổ biến, tuyên truyền các nội dung, lĩnh vực liên quan đến pháp luật; Đổi mới các phương thức sinh hoạt để thu hút các đoàn viên, thanh niên tham gia:  Có thể nói, sự phát triển của các Câu lạc bộ “Tuổi trẻ với Pháp luật” cần phải lấy đoàn viên, thanh niên làm lực lượng chủ đạo, từng bước làm cho đoàn viên, thanh niên có thể tự nâng cao trình độ nhận thức, kỹ năng kinh nghiệm của mình để có thể vận dụng pháp luật vào thực tiễn cho bản thân; đồng thời, thường xuyên tổ chức các hoạt động thực tiễn, các phong trào hành động cách mạng để thanh niên trải nghiệm thực tiễn và áp dụng pháp luật, rèn luyện các kỹ năng chấp hành pháp luật, làm cho việc sống và làm việc theo pháp luật trở thành một chuẩn mực văn hóa bền vững trong mỗi đoàn viên, thanh niên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.