Ngã Bảy: Ra quân thực hiện công trình xây dựng tuyến đường sáng – xanh – sạch – đẹp năm 2018

Ngày 8/7/2018, Thị đoàn Ngã Bảy phối hợp với Nhóm Đoàn liên kết số 3 gồm Phường đoàn Lái Hiếu, Đoàn Trung tâm Y tế, Chi đoàn Viện Kiểm sát nhân dân, Chi đoàn Tòa án nhân dân thị xã đã tổ chức ra quân thực hiện công trình xây dựng tuyến đường “Sáng – xanh – sạch – đẹp” năm 2018, hưởng ứng “Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè” và “Ngày Chủ nhật xanh”.

Công trình xây dựng dài trên 1.200m nằm trên tuyến đường Nguyễn Thị Định, khu vực 4, phường Lái Hiếu. Tại đây, khoảng 80 đoàn viên, thanh niên và sinh viên tình nguyện của trường Cao đẳng Cộng Đồng Hậu Giang đã thu gom rác thải, làm cỏ, phát hoang bụi rậm và trồng 5.000 cây Chuỗi Ngọc dọc hai bên tuyến đường, ngoài ra các bạn đoàn viên thanh niên còn vận động, hướng dẫn các hộ gia đình xử lý rác thải, chất thải chăn nuôi đúng quy định, góp phần bảo vệ môi trường và tạo vẽ mỹ quan đô thị.

Trước đó, chính quyền địa phương cũng đã đầu tư thực hiện lắp đặt đèn chiếu sáng trên toàn tuyến đường. Trong thời gian tới, định kỳ hàng tháng sẽ tổ chức thu gom rác thải, làm cỏ, phát hoang bụi rậm, cắt tỉa và chăm sóc cây xanh trên tuyến đường.

Việc thực hiện xây dựng tuyến đường “Sáng – xanh – sạch – đẹp” nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, thực hiện tốt sự phối hợp giữa các ngành, các tổ chức và nhân dân; tích cực tuyên truyền, vận động sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên và người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, cảnh quan đô thị.

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.