Ngã Bảy: Ra mắt chi hội thanh niên tôn giáo năm 2018

Nhằm xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh kể cả số lượng và chất lượng, phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, sống tốt đời đẹp đạo. Ngày 04/8/2018, tại Nhà Văn hóa thông tin khu vực IV, phường Hiệp Thành. Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thị xã Ngã Bảy chỉ đạo Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Hiệp Thành tổ chức Lễ ra mắt và công bố Quyết định thành lập Chi hội thanh niên tôn giáo khu vực IV năm 2018.

Tại lễ ra mắt, đại diện Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Hiệp Thành đã thông qua quyết định thành lập Chi hội thanh niên tôn giáo khu vực IV, với 07 hội viên, Ban điều hành gồm 03 anh, chị, do anh Doãn Triết Trí làm Chi hội trưởng. Chi hội tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản; hiệp thương dân chủ; đoàn kết, tôn trọng lẫn nhau; hợp tác bình đẳng, phối hợp và thống nhất hành động theo Điều lệ Hội, phù hợp với Hiến pháp, pháp luật của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Cũng trong buổi lễ, các hội viên trong chi hội đã sôi nổi thảo luận, thông qua phương hướng, nhiệm vụ công tác của chi hội. Trong thời gian tới, các hoạt động của chi hội sẽ tập trung vào công tác tuyên truyền, giáo dục để hội viên, thanh niên tôn giáo chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo, vận động thanh niên sống tốt đời đẹp đạo và tham gia thực hiện có hiệu quả phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; chăm lo, đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên; giúp đỡ và tạo điều kiện để hội viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên nói chung và thanh niên trong tôn giáo nói riêng, góp phần động viên các tầng lớp thanh niên tham gia có hiệu quả các hoạt động, là cơ sở xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.