NGÃ BẢY – PHÁT HUY HIỆU QUẢ CÂU LẠC BỘ “THẮP SÁNG NIỀM TIN”

Bắt nguồn từ yêu cầu thực tế của địa phương khi tình hình tội phạm ngày một gia tăng, Câu lạc bộ (CLB) “Thắp sáng niềm tin” được thành lập tại các cơ sở xã, phường trên địa bàn thị xã. Đây được xem là CLB hoạt động hiệu quả hướng đến các đối tượng hoàn lương, trở về sau lầm lỗi. Khắc phục khó khăn, rút ra các bài kinh nghiệm trong hoạt động hai trong những năm qua CLB đã đem lại sự chuyển biến tích cực trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt ở lứa tuổi thanh thiếu niên trên địa bàn thị xã.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của các thành viên trong CLB chính là góp phần cảm hóa, giáo dục thanh thiếu niên chậm tiến tại địa phương. Thị xã có 6 xã, phường, hiện nay có 2 CLB được thành lập và đang tiếp tục mở rộng thành lập thêm tại các xã, phường còn lại tạo sự gắn kết giữa các CLB với nhau, kết hợp với công an phối hợp ban ngành đoàn thể rà soát đối tượng thanh niên chậm tiến, nhàn rỗi, quậy phá, từ đó lên phương án tiếp cận, giáo dục, cảm hóa đối tượng.
Nhờ sự đồng lòng của Ban Chủ nhiệm và các thành viên trong các CLB, thời gian qua, tình hình ANTT trên địa bàn thị xã nói chung, xã, phường nói riêng đã có chuyển biến tích cực, cảm hóa nhiều đối tượng thanh niên lầm lỗi hòa nhập cộng đồng ổn định cuộc sống.
Bên cạnh hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của mình, các CLB còn tham gia tốt các hoạt động do Đoàn, hội và địa phương phát động như: Giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; tham gia quét dọn tuyến đường thanh niên, vớt lục bình; dặm vá đường GTNT; thăm và tặng quà các gia đình chính sách… Chúng tôi đã không ngừng tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước bằng nhiều hình thức đa dạng để các thành viên CLB tiếp cận, từ đó tạo sự chuyển biến tích cực về việc nhận thức và tự nguyện thực hiện của các thành viên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.