Ngã Bảy – Mít tinh kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn và kết nạp đoàn viên “Lớp đoàn viên 85 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”

Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2016). Ngày 21/3/2016 tại trường THPT Nguyễn Minh Quang, Ban Thường vụ Thị đoàn tổ chức Mít tinh kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và kết nạp 85 thanh niên ưu tú vào Đoàn “Lớp đoàn viên 85 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”. Có hơn 800 đoàn viên, học sinh tham gia.

Trong bài phát biểu ôn lại truyền thống, đồng chí Trần Hoàng Hiệp – Bí thư Thị đoàn nhấn mạnh: Trong suốt chiều dài lịch sử, các thế hệ tuổi trẻ cả nước nói chung và tuổi trẻ Ngã Bảy nói riêng luôn nêu cao tinh thần cách mạng, truyền thống yêu nước, cống hiến sức trẻ, nhiệt huyết vào sự nghiệp chung của đất nước. Tuổi trẻ Ngã Bảy hôm nay ra sức học tập, rèn luyện và làm theo lời Bác, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp để thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Trong thời gian qua, Thị đoàn cùng các cơ sở Đoàn trong Thị xã đã tổ chức, triển khai nhiều công trình thanh niên thiết thực.

Phát biểu tại lễ mít tính, đồng chí Nguyễn Thị Khiết – Trưởng Ban Dân vận Thị ủy Ngã Bảy ghi nhận và biểu dương những nỗ lực phấn đấu, đóng góp của các cấp Đoàn, đoàn viên, thanh niên vào sự phát triển của thị xã. Về những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu Thị đoàn và các cấp Đoàn tiếp tục triển khai tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên về Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để mỗi đoàn viên, thanh niên xác định rõ lý tưởng sống, nỗ lực, cố gắng vươn lên trong học tập, lao động và công tác; nâng cao chất lượng công tác nắm bắt tình hình, định hướng dư luận xã hội trong thanh niên, giúp thanh niên nhận thức và hành động đúng đắn trách nhiệm của người công dân Việt Nam yêu nước; tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức Đoàn các cấp, chất lượng đoàn viên, thực hiện hiệu quả cuộc vận động “đoàn viên, thanh niên phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”,…

Tại lễ mít tinh, Thị đoàn đã kết nạp 85 thanh niên ưu tú “Lớp đoàn viên 85 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” vào tổ chức Đoàn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.