Ngã Bảy: Kiểm tra chuyên đề về tổ chức tuyên truyền, học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2017 – 2022

Thực hiện kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề năm 2018 của Ban Thường vụ Thị đoàn. Trong 02 ngày 04 và 05 tháng 7 năm 2018, Ban Thường vụ Thị đoàn tổ chức đoàn kiểm tra chuyên đề về tổ chức tuyên truyền, học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2017 – 2022 đối với đơn vị Xã đoàn Đại Thành và Phường đoàn Hiệp Thành.

Nội dung kiểm tra xoay quanh các vấn đề: tình hình tổ chức học tập, quán triện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp của Đoàn cấp xã cho đội ngũ cán bộ đoàn; tình hình tổ chức tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp của Đoàn cấp xã và các Chi đoàn trực thuộc cho đoàn viên, hội viên, thanh thiếu niên trên địa bàn; công tác xây dựng chương trình hành động của Ban Chấp hành Đoàn cấp xã trong việc cụ thể hóa, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Hậu Giang lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đoàn thị xã Ngã Bảy lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 – 2022; những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong công tác tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; những khó khăn, tồn tại, đề xuất và kiến nghị giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Qua kiểm tra, nhìn chung các đơn vị đã thực hiện tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh thiếu niên trên địa bàn và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp bám sát theo sự chỉ đạo của Đoàn cấp trên, Nghị quyết của cấp ủy Đảng, nhiệm vụ chính trị của địa phương và phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. Từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên trong triển khai và thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đã đề ra.

Trước đó, từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 6 năm 2018, Ban Thường vụ Thị đoàn đã tổ chức kiểm tra công tác Đoàn, Hội 06 tháng đầu năm 2018 đối với các cơ sở Đoàn trực thuộc. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2018, các đơn vị đã tập trung triển khai thực hiện tốt  chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018 như: Công tác tuyên truyền, giáo dục được triển khai thực hiện có trọng tâm, từng bước đổi mới nội dung, hình thức; việc sử dụng trang mạng xã hội phục vụ tuyên truyền về các hoạt động của Đoàn, Hội, Đội được các cơ sở Đoàn quan tâm, chú trọng và thường xuyên cập nhật, chia sẻ; quan tâm thực hiện tốt 3 phong trào: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích, bảo vệ Tổ quốc” và các chương trình đồng hành cùng thanh niên: “Đồng hành với thanh niên trong học tập”, “Đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp”, “Đồng hành với thanh niên trong phát triển kỹ năng xã hội, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”; công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Hội, Đoàn tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở tiếp tục được chú trọng, đặt biệt là việc củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của chi đoàn ấp, khu vực đạt hiệu quả khá tốt. Công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng được các đơn vị quan tâm, thực hiện tốt; công tác tham mưu với cấp ủy, tranh thủ sự hỗ trợ của chính quyền, các đoàn thể được chú trọng và chủ động hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.