Ngã Bảy: Hội nghị Sơ kết Mô hình “Nhóm Đoàn liên kết” năm 2018 và triển khai kế hoạch xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động” giai đoạn 2018 – 2022

Ngày 10/7/2018, tại phòng họp số 3, trụ sở Thị ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thị xã. Ban Thường vụ Thị đoàn Ngã Bảy tổ chức Hội nghị Sơ kết Mô hình “Nhóm Đoàn liên kết” năm 2018 và triển khai kế hoạch xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động” giai đoạn 2018 – 2022.

Tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Trương Thanh Đảo – UVBCH Tỉnh đoàn, Bí thư Thị đoàn Ngã Bảy, cùng với 27 đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Thị đoàn, Bí thư, Phó Bí thư các cơ sở Đoàn trực thuộc.

Theo đó, Hội nghị đã tiến hành sơ kết những kết quả đạt được trong 06 tháng đầu năm 2018 của Mô hình “Nhóm Đoàn liên kết” năm 2018, đánh giá những ưu điểm, khó khăn, hạn chế, đề xuất và kiến nghị giải pháp triển khai thực hiện mô hình trong thời gian tới.

Tại đây, Hội nghị đã triển khai kế hoạch xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động” giai đoạn 2018-2020 của Ban Thường vụ Thị đoàn, với các nội dung như: Chủ động thực hiện quản lý đoàn viên và chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên ở địa phương, đơn vị; chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác; chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các tổ chức liên quan. Cũng trong Hội nghị này, Ban Thường vụ Thị đoàn đã triển khai các hướng dẫn trong công tác xây dựng Đoàn, tham gia xây dựng Đảng như: Hướng dẫn xây dựng chi đoàn mạnh theo tiêu chí “5 không, 3 có, 3 tốt” và hướng dẫn xây dựng mô hình rèn luyện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú năm 2018.

Thông qua Hội nghị, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong công tác tham mưu, phối hợp, hỗ trợ giữa các đơn vị để thực hiện thắng lợi chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.