Ngã Bảy: Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2017 – 2022

Ngày 30/3/2018, tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thị xã. Ban Thường vụ Thị đoàn và Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thị xã Ngã Bảy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hậu Giang lần thứ X và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã Ngã Bảy lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Đến dự có đồng chí Nguyễn Minh Thương – Phó Bí thư thường trực Tỉnh đoàn; đồng chí Trương Thanh Đảo – Bí thư Thị đoàn Ngã Bảy; cùng 170 đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Thị đoàn; Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thị xã; Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn, Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam các xã, phường và đơn vị tương đương; Bí thư, Phó Bí thư Chi đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở trong toàn thị xã về tham dự.

Thông qua Hội nghị nhằm giúp cho các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên nắm vững ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung của Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Hậu Giang lần thứ X và Nghị quyết Đại Đoàn thị xã Ngã Bảy lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017-2022. Từ đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong triển khai thực hiện Nghị quyết, góp phần đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống. Đồng thời, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đoàn, thúc đẩy các phong trào thi đua của tuổi trẻ gắn với việc thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đã đề ra.

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.