Một cuộc đối thoại sinh động

Một lần, thăm trại thiếu nhi Tiệp Khắc gần Praha, Bác Hồ đã có một cuộc đối thoại sinh động với các cháu:

– Các cháu thân mến! Các cháu có biết Bác là ai không?

– Ano (Có ạ). Strycek Hồ (Bác Hồ). Các cháu ríu rít.

– Bác từ nước nào đến?

– Việt Nam! Tất cả đồng thanh nói to.

– Các cháu có yêu học tập không?

– Ano!

– Có yêu lao động không?

– Ano!

– Bác Hồ rất yêu các cháu. Các cháu có yêu Bác Hồ không?

– Ano! Nhiều cháu chen nhau xin được hôn Bác.

– Bác cười đôn hậu nói vui:

Bác Hồ gầy, các cháu hôn Bác nhiều quá, Bác sẽ gầy hơn. Các cháu hãy cử đại biểu đến hôn Bác vậy.

Tất cả cười.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.