Long Mỹ – tuyên truyền Luật phòng, chóng bạo lực, phòng chống tai nạn thương tích, xâm hại cho trẻ em

Ngày 6/10, Tại hội trường UBND xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ. BTV Huyện Đoàn Long Mỹ phối  hợp cùng đoàn thanh niên Công an tỉnh, Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Hậu Giang tổ chức lễ “Hưởng ứng Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam 9.11” hướng dẫn kỹ năng sống và tuyên truyền Luật phòng, chống bạo lực, phòng chống tai nạn thương tích, xâm hại cho các em thiếu nhi trường THCS Xà Phiên.

Tại đây, 180 em học sinh đã được hướng dẫn kỹ năng sống và tuyên truyền Luật phòng, chống bạo lực, phòng chống tai nạn thương tích, xâm hại cho các em. Ngoài ra, đại diện sở lao động thương binh và xã hội tỉnh cũng đã giới thiệu Luật Trẻ em tới thầy cô giáo và các em học sinh những quy định đối với trẻ em bằng cách minh họa bằng các câu chuyện thời sự liên quan tới bạo hành trẻ em. Thông qua những câu chuyện trên nhằm gửi tới thông điệp và trách nhiệm của tất cả mọi người trong việc chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.
Ngày pháp luật Việt Nam 9/11 hàng năm được duy trì tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật. Đây là dịp để tiếp tục nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh hiểu ý nghĩa của ngày pháp luật Việt Nam hàng năm. Thông qua hoạt động này, nhằm tuyên truyền các luật mới ban hành thuộc lĩnh vực giáo dục và các luật liên quan trực tiếp đến cán bộ, giáo viên, học sinh; từ đó giáo dục ý thức thượng tôn Hiến pháp, Pháp luật trong toàn xã hội.
Có thể nói, buổi lễ “Hưởng ứng ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam 9.11” đã truyền đi một thông điệp vô cùng mạnh mẽ: tất cả mọi công dân cần phải sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật Việt Nam./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.