Long mỹ: Triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 – 2022

Chiều ngày 26/4, Huyện đoàn Long Mỹ tổ chức Hội nghị triển khai nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đến dự có đồng chí Nguyễn Minh Thương – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Hậu Giang; đồng chí Nguyễn Quốc Khương – Bí thư Huyện đoàn Long Mỹ; cùng các đồng chí là Bí thư Chi đoàn ban ngành huyện; Đoàn trường THPT trực thuộc; các đồng chí Bí thư, Phó bí thư Xã đoàn, Bí thư Chi đoàn ấp các xã trên địa bàn và Giáo viên Tổng Phụ trách Đội các điểm trường trong toàn huyện.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Thương – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Hậu Giang đã quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hậu Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 – 2022 đến các đồng chí tham dự hội nghị tập trung vào các vấn đề như: Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho đoàn viên thanh niên trong tình hình mới; nội dung, giải pháp tổ chức các phong trào thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”; các chương trình đồng hành, hỗ trợ thanh thiếu nhi; công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế thanh niên; công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị,… Qua đó giúp các đồng chí cán bộ đoàn có thể nắm vững ý nghĩa, tầm quan trọng của những nội dung Nghị Quyết, từ đó nâng cao nhận thức,  ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động sáng tạo của các cán bộ, Đoàn viên, thanh niên áp dụng vào thực tiễn công tác phù hợp địa phương.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa quan trọng, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong các cấp bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên, góp phần tuyên truyền, học tập, quán triệt sâu rộng giúp các cấp bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện Long Mỹ nắm vững ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hậu Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 – 2022, từ đó xác định rõ trách nhiệm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội sớm đi vào cuộc sống.

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.