Long Mỹ – Tổ chức Mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm 2015

Ngày 5/6/2015, tại xã Long Trị. Ban Thường vụ Huyện đoàn phối hợp với Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện Long Mỹ tổ chức Lễ Mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm 2015 thu hút gần 600 lực lượng đoàn viên, thanh niên, học sinh và người dân tham dự.

Với chủ đề cùng nhau tiêu dùng có trách nhiệm – vì một trái đất bền vững nhằm kêu gọi con người hãy bảo vệ trái đất ngay từ bây giờ bằng những việc làm thiết thực trong tiêu dùng, vì đó là cách tốt nhất đảm bảo cho tương lai của chúng ta và thế hệ mai sau.

Trong thời gian này, huyện Long Mỹ sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động, giáo dục cán bộ và người dân nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, rác thải, giải quyết những vấn đề môi trường bức xúc, tồn đọng trên địa bàn dân cư, tổ chức các chiến dịch trồng cây xanh, đồng thời thường xuyên kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh trong quá trình hoạt động, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Sau buổi lễ, lực lượng đoàn viên, thanh niên và học sinh đã tiến hành ra quân dọn dẹp vệ sinh thu gom rác thải tạo cảnh quan tại khu vực chợ xã Long Trị, đồng thời lồng ghép với hoạt động tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng chợ văn minh sáng xanh sạch đẹp theo tiêu chí nông thôn mới đối với các hộ sản xuất kinh doanh buôn bán.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.