Long Mỹ: Tăng cường xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả giúp thanh niên bám trụ địa phương

Nhằm giúp cho đoàn viên thanh niên có điều kiện làm ăn kinh tế và đây cũng là mô hình giúp đoàn kết tập hợp thanh niên dễ dàng ở địa phương. Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Thị đoàn Long Mỹ cũng đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác xây dựng các mô hình kinh tế hoạt động có hiệu quả để giúp thanh niên có thể bám trụ ở địa phương, tin tưởng, gắn bó với tổ chức Đoàn.

Nhìn chung các đơn vị đã thực hiện tốt các nội dung trên, tiêu biểu là đơn vị Xã đoàn Long Trị với mô hình “Trồng nấm rơm trong nhà” theo chuỗi nâng cao giá trị sản phẩm của anh Nguyễn Văn Rượu ấp 3 xã Long Trị. Đây là mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao cho đoàn viên thanh niên, mỗi bịt rơm được cấy meo sẽ cho thu hoạch sau 7 ngày, bình quân bịt rơm sẽ cho thu hoạch khoảng 1,2kg nấm với giá 60.000đ/kg. Sẽ được công ty bao tiêu đầu ra và thu mua tận nơi. Sau khi trừ chi phí mỗi bịt rơm sẽ thu lời 20.000 đồng.

Hay mô hình “Nuôi ếch thái” của đoàn viên Võ Văn út Em chi đoàn khu vực Thạnh Hiếu. Mô hình nuôi ếch với thu nhập khoảng 30-40 triệu/năm, được nhân rộng và phần nào đã tạo thêm thu nhập cho đoàn viên thanh niên an tâm lao động, công tác tại địa phương.

Chính từ các hoạt động có hiệu quả trên, đã góp phần tập hợp được đoàn viên thanh niên vào tổ chức, nâng cao vai trò của tổ chức Đoàn trong phát triển kinh tế ở địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.