LONG MỸ – RA QUÂN LÀM CẢNH QUANG MÔI TRƯỜNG

Ngày 23/10, Huyện đoàn Long Mỹ phối hợp với xã Thuận Hòa tổ chức ra quân làm cảnh quang môi trường,có hơn 100 đoàn viên, hội viên thanh niên, các ngành đoàn thể xã và đông đảo người dân trên địa bàn tham gia.
Tại đây, các đoàn viên, hội viên và bà con địa phương đã phát hoang bụi rậm, chặt các cành cây che khuất tầm nhìn trên đoạn đường từ cổng chào đến UBND xã Thuận Hòa với chiều dài trên 6km. Bên cạnh đó, còn tiến hành trồng hoa kiểng, vận động Nhân dân xây dựng các thiết chế văn hóa như: cột cờ, hàng rào, treo đèn và thực hiện 16 nội dung phần việc mà hộ gia đình cần làm trong xây dựng nông thôn mới.
Được biết, Thuận Hòa đã thực hiện đạt 14/19 tiêu chí nông thôn mới, hiện tại địa phương đang tập trung toàn lực thực hiện 5 tiêu chí còn lại là: môi trường, cơ sở vật chất văn hóa, thu nhập, hộ nghèo và trường học, phấn đấu đạt chuẩn nôngthôn mới vào cuối năm nay./.

     

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.